Strona główna / Audyt WCAG 2.1 – Czy jest on Ci tak naprawdę potrzebny?

Audyt WCAG 2.1 – Czy jest on Ci tak naprawdę potrzebny?

Audyt WCAG 2.1 - Czy jest Ci potrzebny?

Słowem wstępu - czy dostosowanie stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami jest potrzebne? Odpowiedź jest oczywista!

Tak -  w erze powszechnego dostępu do Internetu należy pamiętać że z tego ogromnego medium informacyjnego korzystają również osoby niewidome, z problemami behawioralno-poznawczymi czy całkowicie pozbawione słuchu. Jak w takim razie osoba niewidoma może korzystać z Internetu? W odpowiedzi przychodzi standard WCAG.

Co znajdziesz w tym artykule?

 1. Co to jest audyt WCAG 2.1?
 2. Czy audyt WCAG jest Ci naprawdę potrzebny?
 3. Do kogo kierowana jest oferta audytu dostępności?
 4. Rodzaje audytów dostępności stron,
 5. WCAG 2.1 a ustawowa wymagalność,
 6. Więcej informacji o standardzie WCAG 2.1 i nie tylko...
 7. Audyty WCAG 2.1 w IntraCOM

Co to jest audyt WCAG 2.1?

Audyt WCAG czyli audyt dostępności strony internetowej daje Ci przede wszystkim odpowiedź na pytanie czy Twój serwis internetowy będzie możliwy do zrozumienia przez osoby z niepełnosprawnościami. Raport w postaci audytu informuje Cię o stanie faktycznym dostępności i ile realnie brakuje Twojej stronie aby uzyskać miano dostępnej.

Strony internetowe zgodne z WCAG 2.1

Pamiętać należy, iż dostępność strony WWW podzielić możemy na 4 aspekty:

 1. Funkcjonalność;
 2. Dostosowanie treści i plików;
 3. Wygląd graficzny;
 4. Deklaracja dostępności;

To że dziś strona jest dostępna cyfrowo nie oznacza że jutro Twój redaktor nie popełni jakiegoś trywialnego błędu i dostępność ta ulegnie zmianie na niekorzyść.

Czy audyt WCAG jest Ci naprawdę potrzebny?

 • Zarządzasz stroną urzędu miasta, gminy czy powiatu?
 • Może jesteś redaktorem Biuletynu Informacji Publicznej. Chcesz wiedzieć czego Ci brakuje aby uzyskać status pełnej dostępności WCAG?
 • Może po prostu zależy Ci, aby Twoja strona była maksymalnie dostępna dla każdego użytkownika i nie wiesz od czego zacząć?

Audyt WCAG to raport, który powie Ci szczegółowo na jakim etapie dostosowania jest Twój serwis, na co powinieneś zwrócić uwagę w fazie dalszego rozwoju strony oraz czy tak naprawdę Twoja strona ma szansę stać się w pełni zgodną ze standardem dostępności z dnia 4 kwietnia 2019 roku.

Do kogo kierowana jest oferta audytu dostępności?

Urząd miasta, starostwo powiatowe, sąd czy szkoła – wszystkie te i nie tylko te instytucje już od 2020 roku muszą być dostępne przynajmniej na poziomie AA – Jak sprawdzić czy jestem dostępny względem WCAG 2.1?

Audyt WCAG jest możliwy do przeprowadzenia dla każdego serwisu internetowego, który jest opublikowany w Internecie. Jedyne o czym należy pamiętać to fakt iż występuje kilka rodzajów audytów i nie każdy będzie odpowiadać Twoim potrzebom.

Do kogo kierowana jest oferta audytu WCAG 2.1?

Rodzaje audytów dostępności stron


W zależności od potrzeb wybranej jednostki czy firmy zaproponować możemy jeden z kilku rodzajów audytów WCAG 2.1:

 1. Audyt automatyczny WCAG 2.1 – Podstawowy audyt, którego wynikiem jest informacja o stanie dostępności w postaci punktowej wraz z komentarzem autora na temat rzeczywistej dostępności i przewidywanej możliwości dostosowania.
 2. Audyt automatyczny plus – Rozszerzona wersja audytu podstawowego wzbogacona o większą ilość podstron, która jest weryfikowana pod kątem zgodności ze standardem.
 3. Audyt automatyczny oraz manualny - Pełny zakres audytu automatycznego rozszerzony dodatkowo o ręczną analizę kilku podstron serwisu, którego wynikiem jest ocena wszystkich poziomów dostępności (A,AA,AAA) w postaci fizycznego, kilku stronicowego raportu wraz z komentarzem i zaleceniami audytora.
 4. Audyt automatyczny + oraz manualny + - Pełny zakres raportu automatycznego oraz manualnego ze zwiększonym zakresem podstron.
 5. Audyt indywidualny podstawowy – Sprawdzenie serwisu obejmuje cały pkt. 4 oraz weryfikacja wszystkich dokumentów znajdujących się na stronie, gdzie finalnym wynikiem audytu jest certyfikacja dostępności.
 6. Audyt indywidualny wraz z weryfikacją strony przez osoby niepełnosprawne – Kompleksowy i całościowy audyt strony wykonany przez specjalistę WCAG z powiększeniem zespołu o osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności tj. a) ruchowe, b) całkowicie niewidzące, c) całkowicie niesłyszące.

WCAG 2.1 a ustawowa wymagalność

Standard, który odpowiada za zwiększenie dostępności stron internetowych powstał już w 1999 roku pod nazwą WCAG 1.0.

W roku 2008 opublikowana została globalna wersja 2.0 natomiast w Polsce dopiero w 2012 roku poprzez Rozporządzenie Rady Ministrów (12 kwietnia 2012, Dz. U. 2012, pozycja 526) pojawił się obowiązek posiadania dostępnej strony dla jednostek i instytucji publicznych.

Brak jakichkolwiek konsekwencji z tytułu niedostosowania się spowodował sytuację, iż ostatecznie ilość stron dostępnych nieznacznie wzrosła. Dopiero wraz z aktualizacją WCAG do wersji 2.1, obowiązek dostosowania a raczej jego braku niesie za sobą kary finansowe.

Więcej informacji o standardzie WCAG 2.1 i nie tylko...

Należy pamiętać że standard dostępności stron internetowych dzieli się przede wszystkim na 2 aspekty, które są niezwykle ważne aby spełnić standard chociaż w minimalnym stopniu.

 1. Aspekt techniczny, programowy, graficzny – Połowa standardu opisuje aspekty techniczne, które należy spełnić już w czasie projektowania strony. Mówimy tu np. o programowym przekazie informacji, nieograniczaniu czasu sesji, stosunku kontrastu elementów strony, funkcjonalnościami dla redaktorów, prawidłowym wyświetlaniu się na każdym urządzeniu oraz wielu, wielu innych.
 2. Redakcja strony i dokumentów – aspekt techniczny to dopiero początek, równie ważnym o ile nie ważniejszym aspektem jest umiejętność zarządzania i tworzenia treści w sposób dostępny cyfrowo. Mówimy tu o prawidłowym redagowaniu oraz formatowaniu treści, sposobie tworzenia treści, znajomości zagadnień związanych ze stopniem przekazu informacji w zależności od grupy docelowej.
  Niestety jeszcze większym problemem okazuje się umiejętność prawidłowego redagowania dokumentów cyfrowych (ODT, DOC i pochodne) gdzie niestety dziś niezwykle mało redaktorów potrafi prawidłowo redagować dokumenty (w zależności od poziomu standardu zakaz justowania treści, sposobu tworzenia list, używania nagłówków, rozumienia kiedy klikamy jaką spację czy enter, umiejętność prawidłowego stosowania znaczników niedrukowanych czy samego opisu tabel, materiałów wizualnych czy ostatecznie dokumentu.

Ciekawostka! Co prawda nie WCAG ale bardzo tematycznie! Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązuje każdą instytucje i jednostkę publiczną do posiadania opisu działalności podmiotu za pomocą polskiego języka migowego.

Audyty WCAG 2.1 w IntraCOM

Z pozytywnymi skutkami mieliśmy już okazję audytować serwisy min. narodowego dziedzictwa kultury, straży pożarnej, straży miejskiej, powiatowych urzędów pracy, urzędów miejskich czy ich jednostek podległych. Zdajemy sobie sprawę, że częsta informacja, iż „prawie wszystko” jest złe nie należy do najprzyjemniejszych tym bardziej dla tych, którzy dopiero co wdrożyli nową stronę WWW aczkolwiek należy pamiętać, że standard WCAG to zbiór zasad i wytycznych dostępności, których spełnienie możliwe jest po wprowadzeniu i wyuczeniu się wielu nowych dobrych praktyk.

Audyt WCAG 2.1 w firmie IntraCOM.pl - Wykonaliśmy już dla Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego, Straży Miejskiej, Gminy Gorzyce i wszystkim jednostkom podległym, Urzędom Pracy

Audyt WCAG 2.1 wykonany przez firmę IntraCOM to początek Twojej drogi w uzyskaniu dostępnej strony internetowej!