Strona główna / Co zrobiliśmy / Aktualności / BIP Powiat Raciborski

BIP Powiat Raciborski

26 LIS 2012

Zintegrowany BIP dla Powiatu Raciborskiego, zarządzany przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, jest rozwiązaniem teleinformatycznym spełniającym wymagania obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń dotyczących udostępniania informacji publicznej. Zaimplementowany system InCMS odpowiada za utwoirzenie Biuletynu powiatu oraz jednostek organizacyjnych podległych Staroście Raciborskiemu.
BIP posiada innowacyjne rozwiązanie w zakresie publikacji Rejestrów Urzędowych.

Na obecną bazę rejestrów składają się następujące kategorie:

  • Baza aktów prawa miejscowego
  • Baza protokołów sesji Rady Powiatu
  • Baza uchwał Rady Powiatu
  • Baza uchwał Zarządu Powiatu
  • Baza zarządzeń Starosty

Dodatkowo system wykonane ma powiązanie systemem Twoja Sprawa.

Zapraszamy na www.bip.powiatraciborski.pl.