Strona główna / Co zrobiliśmy / Aktualności / Czego nie publikować w BIP

Czego nie publikować w BIP

25 MAR 2019

Jakich informacji nie publikuje się w BIP?

Samo pytanie jest podchwytliwe, ponieważ z ustawy wynika, że w BIP muszą być opublikowane wszystkie informacje, które są uznawane za publiczne. Nie ma jednak wskazania wprost, jakich informacji nie wolno lub też nie trzeba publikować. Wartym zaznaczenia jest fakt, że to że nie trzeba ich publikować nie znaczy, że ktoś nie może się o nie zwrócić w trybie dostępu do informacji publicznej. Korzysta wtedy z udostępnienia informacji na wniosek, w trybie przewidzianym w art. 10 § 1 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Wniosek taki dostępny jest na większości nowych stron Biuletynów Informacji Publicznej, nie jest on jednak obligatoryjną formą zwrócenia się o dostęp do informacji, a ma jedynie służyć jako pomoc w złożeniu wniosku.

 Czego nie publikować na BIP

W BIP nie mogą być udostępnione

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy oraz w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Z powyższego wynika, że publikacja informacji z danymi osobowymi osoby fizycznej jest niedozwolona...

Co jednak jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą?

Każda osoba decydując się na otworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej sama upublicznia własne dane, a często i wizerunek. Godzi się z tym, że jest rozpoznawalna, a nawet dąży do rozpoznawalności. Dane jej firmy są najczęściej łatwo dostępne w tradycyjnych materiałach promocyjnych czy też na jej stronie internetowej. Dodatkowo, dane osoby prowadzącej działalność figurują w CEIDG i są tu widoczne dla każdego. Trzeba jednak pamiętać, że 31 grudnia 2011 r. stracił moc art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, co oznacza, że dane przedsiębiorcy stanowią dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, więc przetwarzając dane przedsiębiorcy lub je upubliczniając trzeba zachować szczególną ostrożność i mieć podstawę prawną do ich upublicznienia. W praktyce nierzadko zdarza się, że takie dane są niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Często też ich przekazanie i upublicznienie wynika z wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, do zrealizowania zawartej umowy.

Wiele urzędów publikując te dane w BIP anonimizuje je.

Jednym z najpopularniejszych sposobów anonimizacji dokumentów jest zamazanie danych w taki sposób, aby nie można było ich odczytać. Pozostawia się same imiona i nazwiska identyfikujące podmiot prowadzący działalność gospodarczą (część urzędów posuwa się nawet do anonimizacji tych danych). Usuwa się przede wszystkim numery PESEL i adres prywatny. Dane, które przyporządkować można tylko do przedsiębiorcy, takie jak nazwa firmy lub adres jej siedziby, nie podlegają ochronie. Przy anonimizacji ważne jest aby usunąć z dokumentu wszystkie dane, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby lub nawet na wywnioskowanie informacji w odniesieniu do konkretnej osoby. Można usunąć prawie wszystko ale oczywistym jest, że część tych informacji będzie dostępna na wniosek dla uprawnionych organów.

Ważna rada odnośnie publikacji danych osobowych w BIP

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy opublikować w BIPie informacje zawierające jakiekolwiek dane osobowe (lub nie wiesz czy są to dane osobowe), zastanów się czy nie opublikować tych danych zbiorczo. Jeżeli zrobisz z tego zestawienie to będzie ono już zanonimizowane. Dane będą opublikowane, czyli informacja jest publiczna. Jeżeli ktoś będzie chciał uzyskać bardziej szczegółowych danych, to zwróci się o dostęp do informacji i sprecyzuje o jaki zakres się ubiega.

Czy publikować dane o pomocy publicznej w BIP

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych lub też otrzymują inną pomoc publiczną, która z zasady rzeczy jest informacją publiczną i podlega pełnemu udostępnieniu. Pomocą publiczną nie jest pomoc udzielona osobie prywatnej, więc tutaj dylematu nie ma. Jednak w przypadku przedsiębiorców najczęściej publikowane są dane częściowo zanonimizowane. Za pełne raporty z pomocy publicznej odpowiedzialny jest UOKiK. Informacje o pomocy wprowadzane są do aplikacji SHRIMP i upubliczniane. 

Czego jeszcze nie publikować na BIP?

Cały czas powtarzamy, że informacja publiczna to każda informacja, która związana jest z funkcjonowaniem władzy publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Najważniejszym jednak ograniczeniem jawności w publikowaniu informacji na BIP jest ograniczenie wynikające bezpośrednio z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 Jeżeli masz wątpliwości czy można opublikować dokument na Biuletynie Informacji Publicznej to zwróć się o decyzję do Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Masz jeszcze jakieś pytania, czego nie publikować na BIP?

Zadzwoń do Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl, a w oparciu o nasze doświadczenie w tworzeniu nowych Biuletynów Informacji Publicznej postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.

tel. +48 32 351 82 50

Informacje publikowane na BIPie