Strona główna / Co zrobiliśmy / Aktualności / Dostępne e-innowacje - tablice dotykowe

Dostępne e-innowacje - tablice dotykowe

22 LUT 2024

Gmina Gorzyce dołączyła do grona dostępnych cyfrowo, dotykowych e-innowacji poprzez uruchomienie dwóch nowoczesnych e-tablic informacyjnych dla osób załatwiających sprawy urzędowe w jednostkach gminnych.

Monitory dotykowe dla gminy zostały zamontowane w budynkach przy ulicy Kościelnej i Bogumińskiej, a ich miejsce i sposób montażu umożliwiają skorzystanie z nich osobom z niepełnosprawnościami. To ogromne ułatwienie w korzystaniu z e-usług Urzędów Gmin, ponieważ multimedialne ekrany dotykowe zastępują dotychczasowe, tradycyjne tablice ogłoszeń, a jednocześnie stanowią znaczne ułatwienie w poruszaniu się po jednostce i zlokalizowanie odpowiednich pomieszczeń. Trzeba tutaj zaznaczyć, że Gmina większość tematów pozwala załatwić bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta, ale sporadycznie mogą się zdarzyć indywidualne potrzeby interesantów, które zmuszą ich do dłuższego spaceru po urzędzie.

Funkcje dotykowej tablicy multimedialnej w Gminie

Jedną z podstawowych funkcji nowej dotykowej tablicy multimedialnej jest informowanie interesantów o lokalizacji pomieszczeń i sprawach obsługiwanych w poszczególnych pokojach jak również o szlakach komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. System ten jest wspomagany poprzez graficzną prezentację dojścia do pomieszczeń na podstawie interaktywnego planu budynku.

 Tablica dotykowa - Urzad Gminy Gorzyce

 

Tablica dotykowa plan budynku Urząd Gminy Gorzyce

Bezpośrednio na e-planie budynku można zapoznać się z zakresem kompetencji poszczególnych referatów, sprawdzić ich numer telefonu, aby ewentualnie przywołać pracownika do pomocy, jak również przy pomocy QR kodu wyświetlić na własnym telefonie mapę dojścia do pomieszczenia.

>

W ramach przyszłej rozbudowy system umożliwia implementację wskazówek głosowych dojścia do poszczególnych pomieszczeń, a obecnie wspomaga osoby z problemami ze wzrokiem poprzez odczytanie wykazu pomieszczeń. Oczywiście wszystkie treści są zachowywane jako wysoko kontrastowe, jak również czcionka jest bezszeryfowa oraz maksymalnie powiększona.

Dostępna cyfrowo E-tablica w urzędzie

Nasza dotykowa tablica multimedialna jest również uzupełnieniem tradycyjnej tablicy informacyjnej, gdzie znajduje się standardowy spis wszystkich wydziałów Urzędu Gminy wraz z numerami pokoi. W wersji multimedialnej tablica została wzbogacona o funkcje wspomagające osoby z niepełnosprawnościami wzroku lub problemami poznawczymi, np. o możliwość odsłuchania spisu wszystkich pokoi, a co najważniejsze sterowanie odczytywaniem komunikatów wykonywane jest przez fizyczne przyciski zamontowane w tablicy wraz z oznaczeniem ich w języku Braille’a.

dostępny spis pomieszczeń budynku gminy

Jednym z pierwszych działów samej dotykowej tablicy multimedialnej jest dział przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nieposługujących się językiem polskim lub mających problemy w komunikacji. Dla nich opracowany został film w Polskim Języku Migowym z informacją co i gdzie można załatwić w Urzędzie Gminy Gorzyce.

 Polski Język Migowy w Urzędzie Gminy

Funkcje informacyjne e-tablicy w urzędzie gminy

Funkcja informacyjna tablicy dotykowej urzędu gminy spełniana jest przez zintegrowany system publikacji ogłoszeń urzędowych. Integracja polega na automatycznym pobieraniu treści ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, co znacznie skraca czas obsługi i eliminuje ewentualne błędy. Oczywiście system ten jest znacznie bardziej rozbudowany, ponieważ pozwala upoważnionym pracownikom samodzielnie tworzyć nowe kategorie ogłoszeń i publikować w nich wszelkie treści.
Od strony użytkownika końcowego istnieje możliwość wysłania treści poszczególnych ogłoszeń na własny e-mail, co pozwoli na spokojne zapoznanie się z jego treścią lub skorzystać z własnych, dodatkowych systemów wspomagających osoby z niepełnosprawnościami.

Bardzo ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem dodatkowym jest zintegrowanie wyświetlacza dotykowego z nadajnikiem NFC, który pozwoli użytkownikom korzystającym z mobilnych rozwiązań wspomagających na wykorzystanie własnych narzędzi. Wystarczy, że podejdą do oznaczonego  punktu tablicy, zbliżą do niego telefon a pełną treść tablicy wyświetlą na własnym smartfonie. Treści są responsywne.

 ogłoszenia gminy na tablicy dotykowej

W sytuacjach krytycznych lub awaryjnych administrator systemu wyświetlaczy dotykowych, ma możliwość opublikowania dużego i czytelnego komunikatu przewijanego wyświetlanego na dole ekranu. Od strony użytkownika, zgodnie z WCAG 2.1, komunikat ten ma możliwość zatrzymania jego przewijania, tak aby móc w pełni zapoznać się z jego treścią.

Wyświetlacze dotykowe IntraCOM.pl zainstalowane w Urzędzie Gminy Gorzyce charakteryzuje:

 • indywidualne obudowy z odpornego materiału,
 • szkło hartowane zabezpieczające ekran,
 • wielodotyk,
 • integracja z systemem zarządzania treścią InCMS,
 • jeden system zarządzania do wielu lokalizacji,
 • indywidualny i kontrastowy layout,
 • intuicyjna nawigacja dla użytkowników,
 • integracja z Biuletynem Informacji Publicznej,
 • system wspomagający osoby z niepełnosprawnościami,
 • fizycznie przyciski sterujące z oznaczeniem w języku Braille’a,
 • … .

multimedialna e-tablica w Urzędzie Gminy

 

tablica informacyjna w gminie

Monitory dotykowe i tablice interaktywne oferowane przez IntraCOM.pl to nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe standardy i stanowią jeden z elementów rozbudowy e-usług w jednostkach administracji publicznej i ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.