E-zawodowcy

14 LUT 2013
 

Nasza agencja stara się wspierać wartościowe kampanie społeczne, dlatego też zdecydowaliśmy się na stworzenie strony www.e-zawodowcy.eu informującej o aktualnie trwającym projekcie unijnym "Mam zawód – mam pracę." Kampania realizowana jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki i obejmuje 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Strona internetowa przygotowana dla promocji programu jest prosta ale pełna treści. Przejrzysty układ i tradycyjne menu pozwala na łatwe poruszanie się po niej i szybkie wyszukiwanie informacji a jednocześnie jest przyjemna w odbiorze.

Zapraszamy pod adres www.e-zawodowcy.eu aby zapoznać się z wyglądem witryny a także z przedstawionym projektem oraz możliwościami jakie daje!