Strona główna / Co zrobiliśmy / Aktualności / NGO z Czerwionki-Leszczyny

NGO z Czerwionki-Leszczyny

03 SIE 2018

Centrum Organizacji Pozarządowych z Czerwionki-Leszczyny wraz ze startem swojej działalności uzyskało narzędzie do promocji własnego działania jak i do wspierania pozostałych organizacji z terenu całej gminy. Nowa strona internetowa pod adresem https://ngo.czerwionka-leszczyny.pl/ posiada między innymi ... 

projekt strony ngo czerwionka-leszczyny

 ... takie moduły jak:

 • Zarządzanie stroną startową
 • System aktualności
 • Strony HTML - zarządzanie pełną strukturą i zawartością przez WYSiWYG
 • Administracja użytkownikami
 • Formularze - tworzenie, zarządzanie, statystyki
 • Galerie zdjęć wraz z multimediami
 • Kalendarium pracy jednostki z rezerwacją terminów spotkań
 • Piktogramy z pełnym zarządzaniem grafiką i tekstami w slajderach
 • Repozytorium plików do pobrania
 • Slider główny z możliwością linkowania oraz osadzania multimediów
 • Tworzenie własnych szablonów treści
 • Słowniki
 • Ustawienia systemu InCMS 9.X

Witryna przygotowana jest jako RWD i zgodnie z WCAG 2.0 na poziomie dostępności zgodnym z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

strona dla organizacji pozarządowej

Jeżeli Twoja organizacja pozarządowa potrzebuje dobrej strony internetowej dopasowanej do profilu działania, a dodatkowo chce otrzymać narzędzia wspomagające pracę NGO, to zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. 

Opracujemy stronę internetową dla NGO

dostosowaną do WCAG 2.0 oraz zgodną z przepisami prawa. Będzie ona również w pełni funkcjonalna i dostosowana do profilu działania. Pracownicy organizacji zostaną przeszkoleni z zakresu użytkowania systemu InCMS, jak również otrzymają pełne wsparcie serwisowe i doradcze z zakresu korzystania z edytorów oraz wykorzystywania potencjału internetu. 

Strona dla NGO pod telefonem 606 406 274

Dzwoń do naszych doradców ...