Strona główna / Co zrobiliśmy / Aktualności / Platforma Sygna-Lista.pl dla Twojego Urzędu i Firmy - O co chodzi?

Platforma Sygna-Lista.pl dla Twojego Urzędu i Firmy - O co chodzi?

15 LUT 2023
 1. Kim jest Sygnalista?
 2. Sygnalista a prawo
 3. Kto może zostać Sygnalistą?
 4. Na czym polega ochrona Sygnalistów?
 5. Kogo dotyczy wdrożenie Dyrektywy Sygnalisty
 6. Platforma a bezpieczeństwo zgłaszającego i firmy
 7. Więc dlaczego Sygna-Lista.pl?

Ochrona Sygnalistów w dobie dzisiejszych czasów stała się niezwykle ważna aby w momencie zgłaszania najróżniejszych nieprawidłowości w miejscu pracy - zgłaszający był bezpieczny i nie był narażony na jakiekolwiek działania odwetowe.

Kim jest Sygnalista?

W ogromnym skrócie: Sygnalista to osoba fizyczna, która ujawnia łamanie prawa i inne nieprawidłowości w miejscu pracy za pośrednictwem dedykowanego kanału zgłoszeń. Informacje te przekazuje często anonimowo odpowiedniej osobie lub zespołowi ludzi, których głównym zadaniem jest rozwiązywanie występujących problemów.

Niestety do niedawna występujące przypadki tego typu zgłoszeń bardzo często spotykały się z tzw. działaniami odwetowymi na niekorzyść zgłaszającego. Wychodząc naprzeciw Unia Europejska ratyfikowała Dyrektywę o ochronie Sygnalistów.

Sygnalista 

Sygnalista a prawo

Na tą chwilę, czyli 15 lutego 2023 roku możemy powiedzieć, że w odniesieniu do Sygnalistów możemy zwrócić uwagę na następujące akty prawne:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
 • Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Aktualnie będąc po opiniowaniu, w trakcie analizy Komitetu do spraw Europejskich – w oczekiwaniu na legislację)

Teoretycznie na tym poziomie moglibyśmy zakończyć, jednakże będąc bardzo skrupulatnym znajdziemy odniesienia do Sygnalistów w RODO lub Ustawie Antykorupcyjnej.

Chcesz poczytać na ten temat nieco więcej? Wejdź na https://www.sygna-lista.pl/dowiedz-sie/ustawy-i-regulacje-prawne

Kto może zostać Sygnalistą?

Sygnalistą może zostać każdy w związku z posiadaną wiedzą o naruszeniu prawa w miejscu pracy lub w kontekście związanym z pracą w szczególności gdy występuje w charakterze pracownika, osoby ubiegającej się o zatrudnienie, osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, przedsiębiorcy, akcjonariusza lub wspólnika, członka organu osoby prawnej, stażysty, wolontariusza czy osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem.

Status Sygnalisty otrzymuje się anonimowo (lub też nie w zależności od wewnętrznego regulaminu organizacji) po przesłaniu zgłoszenia o zauważonej nieprawidłowości czy naruszeniu prawa.

 bezpieczeństwo sygnalisty i anonimowość

Na czym polega ochrona Sygnalistów?

Ochrona sygnalistów to ważny element ochrony praw człowieka oraz walki z korupcją i nadużyciami władzy. Sygnaliści którzy ujawniają informacje o nieprawidłowościach, nadużyciach lub przestępstwach w interesie publicznym, często narażają się na poważne konsekwencje, w tym szykany, zastraszanie czy kary prawne. Dlatego ochrona sygnalistów to kluczowy element budowania społeczeństwa obywatelskiego i zapewnienia przejrzystości władzy.

Wiele państw wprowadziło specjalne przepisy chroniące sygnalistów. W praktyce oznacza to m.in. ochronę przed represjami ze strony pracodawców, zakaz zwalniania z pracy z powodu ujawnienia nieprawidłowości oraz zapewnienie anonimowości dla sygnalistów.

Ponadto, wiele organizacji pozarządowych, fundacji i innych inicjatyw społecznych działa na rzecz ochrony sygnalistów. Oferują one m.in. wsparcie prawnicze, szkolenia dla sygnalistów, finansowe nagrody za ujawnienie nieprawidłowości oraz prowadzą kampanie społeczne na rzecz ochrony praw sygnalistów. W niektórych krajach powstały nawet specjalne fundusze, które oferują wsparcie finansowe dla sygnalistów.

Kogo dotyczy wdrożenie Dyrektywy Sygnalisty

Docelowo, przepisom o ochronie tzw. sygnalistów podlegać będą podmioty zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Z tą uwagą, że w przypadku podmiotów prywatnych – obowiązek wdrożenia stosownych procedur będzie dotyczył jedynie przedsiębiorstw zatrudniających minimum 50 pracowników. A jak sektor publiczny? Z obowiązku wdrożenia wewnętrznych procedur zgłaszania naruszenia prawa mogą zostać zwolnione jedynie gminy liczące mniej niż 10.000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Są od tego jednak pewne wyjątki: firmy prywatne i publiczne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu oraz ochrony środowiska zostały zobowiązane do wdrożenia dyrektywy niezależnie od sektora czy ilości pracowników.

Platforma a bezpieczeństwo zgłaszającego i firmy

Wdrożenie i korzystanie z platformy Sygnalisty, daje szereg zalet w tym związanych z bezpieczeństwem zarówno zgłaszającego jak i organizacji.

W tym momencie skupimy się tu przede wszystkim na korzyściach płynących dla firmy czy organizacji, która zdecyduje się na takie wdrożenie, wymienić tu możemy kilka istotnych:

 • Prawdopodobnie organizacja jako pierwsza dowie się o występujących nieprawidłowościach bez możliwego uszczerbku na wizerunku publicznym.
 • Platforma gwarantuje ujednoliconą procedurę otrzymywanych sygnałów.
 • Platforma „myśli” w imieniu organizacji o terminach i obowiązkach jak i również wyręczać może w kwestiach raportowania czy statystyk.
 • Pracownicy czują się bezpiecznie przy zgłaszaniu nieprawidłowości a to skutkuje polepszeniu się jakości pracy.

To tylko kilka z wielu zalet na rzecz organizacji, nie możemy tu nie wspomnieć o zbliżającej się ustawie, która będzie wręcz nakładać szereg obowiązków na firmy i organizacje, a to bez wdrożonej platformy może okazać się nie lada wyzwaniem.

Więc dlaczego Sygna-Lista.pl?

Planujesz wdrożenie sygnalisty? Sprawdź naszą platformę Sygna-Lista.pl, która pod względem bezpieczeństwa i jakości przygotowania nie odbiega światowym standardom a ma ceny dostosowane do warunków rynkowych.

Platforma, którą zbudowaliśmy cechuje się m.in.:

 • Wielokrotnym systemem uprawnień dostępowych;
 • Zgłoszenia są dodatkowo szyfrowane a klucze dostępu znajdują się na całkowicie niezależnym serwerze – nawet po ich przejęciu w sposób nieautoryzowany treść nie będzie możliwa do odczytu;
 • Platforma pracuje w trybie Saas – administratorzy firmy, której nieprawidłowości są zgłaszane nie mają żadnych możliwości wglądu w logi czy inne podobne, anonimowość gwarantowana;
 • Platforma informuje, pomaga i nadzoruje – nie zapomnisz o istotnych terminach ani tym bardziej o nowych zgłoszeniach;
 • Została zrealizowana przez Polską firmę mieszczącą się od prawie 20 lat w samym sercu Śląska, tuż obok słynnego Spodka w Katowicach;
 • A jeżeli wystąpi problem, który Cię przerośnie… pomoże skontaktować się z kancelarią prawną;

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej Platformy Sygna-Lista.pl? 
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami pod numer tel. +48 32 351 82 50 lub tel. +48 660 845 998.

Platforma sygnalisty - zgłaszanie nieprawidłowości