Strona główna / Co zrobiliśmy / Aktualności / WCAG 2.1 a Deklaracja dostępności

WCAG 2.1 a Deklaracja dostępności

27 SIE 2019

 

Wraz z wejściem ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powstał obowiązek posiadania na stronie www oraz Biuletynie Informacji Publicznej deklaracji dostępności. Ta deklaracja dostępności to zbiór informacji na temat jakości dostosowania strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz dostępności architektonicznej budynku wybranej jednostki.

Deklaracja dostępności a strona internetowa

Nim opiszemy co taka deklaracja powinna zawierać i jak powinna być zbudowana, warto wspomnieć a wręcz podkreślić, że stworzenie samej deklaracji dostępności nie powoduje, iż strona jest już dostosowana do WCAG 2.1. Standard ten wprowadził szereg istotnych zmian na stronie dotyczących m.in. obowiązku posiadania wersji responsywnej witryny czy też możliwości sterowania odstępem między wersami, akapitami, literami, słowami. Trzeba pamiętać jednak, że samo wprowadzenie tylko funkcjonalności wymienionych w ustawie nie powoduje dostosowania do WCAG 2.1.

Standard WCAG a strony internetowe

Aby być dostępnym należy spełnić między innymi:

 1. Dedykowana funkcjonalność sterująca tekstem na stronie wprowadzona w WCAG 2.1;
 2. Maksymalna optymalizacja treści pod kątem redakcyjnym;
 3. Pliki w pełni dostępne cyfrowo - wszystkie!
 4. Wykorzystanie odpowiednich znaczników HTML przy redakcji treści;
 5. Sporządzenie prawidłowej deklaracji dostępności;

Najważniejsze! To, że dziś Twoja strona jest dostępna cyfrowo nie oznacza, że jutro dalej będzie! Wiedza redaktorów stron i ich praca w dalszym okresie funkcjonowania witryny jest kluczowa. To od redaktorów i osób publikujących materiały zależy czy spełnimy kryteria w przyszłości. Ustawa z 4 kwietnia 2019 to nieustanne dążenie do dostępności.

Co musi znajdować się w deklaracji dostępności – wzór ogólny.

 1. Kogo dotyczy deklaracja;
 2. Status względem dostępności strony internetowej;
 3. Kto przeprowadził ocenę i kiedy;
 4. Możliwość przesłania żądania o dostępność wybranych elementów;
 5. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za dostępność;
 6. Datę publikacji strony;
 7. Informację na temat dostępności architektonicznej budynku jednostki;
 8. Informację na temat dostępności tłumacza migowego;
 9. Adres do Rzecznika Praw Obywatelskich;

Są to najważniejsze i wręcz podstawowe elementy, które muszą się znaleźć w deklaracji aczkolwiek w wybranych sytuacjach tychże informacji może pojawić się znacznie więcej w zależności od stopnia dostosowania strony czy aplikacji mobilnej.Deklaracja dostępności WCAG 2.1

Czy to wszystko jeżeli chodzi o deklarację dostępności? Niestety nie – jeszcze struktura dokumentu!

Ze względu na fakt, iż powołany został organ nadzorczy, który ma weryfikować poziom dostępności powstała też struktura techniczna określająca w jaki sposób ma zostać zbudowana w/w deklaracja.

Co to oznacza w praktyce? Ta wiedza przyda się prędzej programistom aniżeli redaktorom stron, gdyż taka deklaracja musi zostać zaprojektowana w dedykowany pod nią sposób. Dla przykładu, możemy stosować tylko nagłówki z ograniczeniem do drugiego. Identyfikatory poszczególnych elementów na stronie są odgórnie zdefiniowane np. dla elementu związanego z datą publikacji id=”a11y-data-publikacja”, informacji o audytorze id=”a11y-audytor” czy informacji o dostępności architektonicznej obiektów publicznych id=”a11y-architektura”. Co ma dostępność budynku do dostępności cyfrowej? Ta dostępność jest jednym z elementów informacji dla osób niepełnosprawnych i dobrze się stało, że na jednej podstronie, osoby zainteresowane, będą mogły odszukać potrzebne informacje.

WCAG 2.1 - Sterowanie treścią - IntraCOM.pl

 

W danych na temat dostępności budynku powinny znaleźć się takie informacje jak:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.*
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.*
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach* indukcyjnych.*
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.*
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.*
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.*

A na zakończenie warto dodać, iż dotyczy to również tak banalnych rzeczy jak odpowiednia nazwa strony na której ta deklaracja występuje – rzecz błaha ale z natury wiemy, iż takie są najczęściej pomijane!

Pamiętaj! Deklaracja to dopiero ułamek pracy, który musisz spełnić chcąc być dostępnym cyfrowo.

Masz pytania? Potrzebujesz dostępnej strony internetowej lub aplikacji? Umów się z naszymi konsultantami na kawę i dowiedz się co możemy dla Ciebie zrobić!

*Źródło Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji - Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności