Strona główna / Co zrobiliśmy / Aktualności / Wytyczne MPiPS dotyczące stron www urzędów pracy

Wytyczne MPiPS dotyczące stron www urzędów pracy

08 MAJ 2012

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wytyczne dotyczące standardów stron internetowych urzędów pracy.
Zgodnie z obowiązującym prawem i zaleceniami UE, zostały opracowane wytyczne na potrzeby ujednolicenia stron internetowych urzędów pracy.

Standaryzacja stron obejmuje zakres:

 • zawartości informacyjnej
 • wyglądu graficznego

Ponadto, każda strona urzędu pracy musi spełniać wymagania dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Otrzymujemy od Państwa mylne zapytania o ofertę. Dlaczego mylne?

Oczywiście stworzymy dla Was stronę spełniającą wszystkie nowe wytyczne MPiPS, ale nie proście nas o taką stronę jak ma PUP Ząbkowice Śl., bo wtedy będzie to niemożliwe. Nie chcemy umniejszyć wykonaniu tej witryny, jednak strona tego urzędu na chwilę obecną nie spełnia postawionych wymogów.
W wytycznych MPiPS przedstawiony jest zrzut obrazujący w sposób graficzny pożądanego rozmieszczenie i wielkości elementów strony urzędu. Jednak zrzut ten nie jest faktycznym odzwierciedleniem obecnej strony tego urzędu. Nie spełnia ona tak podstawowych wymogów jak:

Zawartość informacyjna

Obszar informacyjny strony powinien stanowić jej najszerszy element i powinny go tworzyć dwie nałożone na siebie zakładki:

 • Propozycja Urzędu (tekst zmienny)
  zaprezentowanie aktualnych propozycji danego urzędu, czyli informacje podlegające częstym zmianom.
 • Informacje ogólne (tekst stały)
  zaprezentowanie i wyjaśnienie zagadnień dotyczących danej pozycji czy podpozycji menu, czyli informacje stosunkowo rzadko modyfikowane.

W obu przypadkach należy podać także dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację danych zadań.

Grafika

Wytyczne MPiPS zawierają zrzut obrazujący pożądany układ graficzny (oczywiście, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest to przykładowy zrzut nie odzwierciedlający faktycznego wyglądu strony przykładowo podanego urzędu pracy).

Strona powinna posiadać następujące stałe elementy (od góry):

 • menu operacyjne (górne)
 • baner
 • menu główne strony (poziome pod banerem)
 • obszar informacyjny strony (centralna część strony)
 • taśma zawierająca loga i powiązane z nimi hiperłącza do innych stron lub aplikacji obszaru rynku pracy (pod obszarem informacyjnym)
 • menu operacyjne strony (dolne)

Wymagania dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

 • Walidacja HTML
  Dokument nie przechodzi walidacji HTML, w oficjalnym walidatorze W3C (http://validator.w3.org). Generowane błędy są spowodowane nieprawidłowym nagłówkiem użytym w deklaracji wersji dokumentu lub też, z drugiej strony, brak dostosowania ciała dokumentu do danej specyfikacji. Brakuje również atrybutu alt w definicjach tagów obrazów.
 • Walidacja CSS
  Dokument nie przechodzi również walidacji wg specyfikacji CSS 2.0 jak i CSS 2.1. W znacznej większości błędy dotyczą stosowania własności zarezerwowanych wyłącznie dla specyfikacji CSS3, która w chwili obecnej nie jest oficjalna (zaokrąglone rogi elementów blokowych, gradienty).
 • WCAG 2.0
  Stosując się do wytycznych specyfikacji WCAG w wersji 2.0, odnosząc się jedynie do poziomu A, opisywany przez nas serwis nie spełnia podstawowych kryteriów. Brak między innymi tekstowego opisu obrazków, czyli atrybutu alt w tagu <img>. Do tego dochodzi brak opisów pól formularza za pomocą tagu <label>. Istotnym błędem jest brak tekstu, który powinien być opisem dla odnośników i powinien się zawierać między znacznikami <a></a>. Wspomniane błędy powodują problemy w dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych, na przykład osób, które korzystają z czytników ekranu.