Strona główna / Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl

Właściciel witryny IntraCOM.pl

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami www.intracom.pl, www.intracom.com.pl jest IntraCOM.pl S.C. Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski; ul. Jesionowa 9a 40-158 Katowice
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne używania strony WWW

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl Katowice są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl w Katowicach chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność IntraCOM.pl lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl Katowice jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl z Katowic w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl w Katowicach, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym IntraCOM.pl, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl w Katowicach, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla IntraCOM.pl lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych dzialań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody IntraCOM.pl S.C.
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Agencji Interaktywnej IntraCOM.pl S,.C. na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym IntraCOM.pl, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Agencja Interaktywna IntraCOM.pl poprzez podanie źródła w postaci www.intracom.pl - Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron IntraCOM.pl użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Agencja Interaktywna IntraCOM.pl Katowice nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności IntraCOM.pl

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez IntraCOM.pl Katowice działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 3. IntraCOM.pl w Katowicach nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Agencja Interaktywna IntraCOM.pl ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.