Strona główna / WCAG 2.0 czy WCAG 2.1 – zasady dostępności stron internetowych

WCAG 2.0 czy WCAG 2.1 – zasady dostępności stron internetowych

WCAG 2.0 oraz WCAG 2.1 - Zasady dostępnośći stron internetowych

WCAG czyli „Wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych” (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to zebrane dziesiątki rekomendacji dotyczących dostępności, sposobu tworzenia i rozwoju stron z myślą o zapewnieniu jak najwyższej czytelności dla jak największej ilości grup odbiorców mając tu na uwadze przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami.

Jakimi ELEMENTAMI cechuje się standard WCAG 2.1? Zasady internetu.

 1. Solidność – przekazywane treści i materiały opublikowane mają być w sposób solidny czyli zrozumiały i prawidłowo interpretowany przez oprogramowanie do tego służące jak również winny współgrać z technologiami wspomagającymi korzystanie z internetu np. tzw. „czytacz”/”reader” dla osób słabowidzących.
 2. Zrozumiałość – interfejs, nawigacja, przyciski i inne elementy informujące lub wymagające akcji użytkownika muszą być zrozumiałe.
 3. Funkcjonalność – przygotowanie funkcjonalności muszą być możliwe do użycia i wykorzystania.
 4. Postrzegalność – wszystkie elementy na stronie muszą być pokazane użytkownikom w sposób zrozumiały dla ich zmysłów.

>

>Elementy WCAG na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Realizacja IntraCOM.pl

Kto odpowiada za standard WCAG?

Za standaryzację dostępności stron odpowiadają dziesiątki korporacji i twórców z całego świata. Wśród nich znajdziemy największe marki takie jak np. Adobe, Google, Microsoft, IBM, uniwersytety Wisconsin-Madison, Texas at Austin, Melbourne oraz dziesiątki prywatnych uczestników dla których internet to nie tylko sieć zależnych połączeń a przede wszystkim nowe możliwości i szanse dla osób, które wcześniej mogły tylko o nich pomarzyć.

Dlaczego WCAG 2.1 – Kilka słów na temat historii standardu

Pierwsza wersja omawianego standardu powstała i została opublikowana już 1999 roku pod nazwą WCAG 1.0 czyli dla porównania jeszcze wcześniej niż słynna Nokia 3310, której premiera odbyła się 1 września 2000 roku. Początkowo standard był rzadko respektowany jak i w ogóle zauważany ze względu na fakt, iż dostępna wtedy technologia nie skupiała się w ogóle na funkcjonalności, postrzeganiu czy zrozumiałości.

Kolejna wersja wymagała na siebie czekać prawie 10 lat gdyż jej premiera nastąpiła dopiero w 2008 roku pod nazwą WCAG 2.0 jednocześnie wnosząc ogromną ilość nowych zasad dostępności. Dobrym przykładem regulacji jest określenie przekazu treści nietekstowej, audiowizualnej, sposobu doboru kontrastu na stronie, możliwości zmiany wielkości tekstu czy umożliwienie użytkownikowi korzystanie ze strony za pomocą specjalnie przygotowanych skrótów klawiszowych.
Ostatnią, niedawno wprowadzoną wersją jest WCAG 2.1 formalnie dostępną od 5 czerwca 2018 roku. Wersja ta w znacznym stopniu reguluje dostępność stron na urządzeniach mobilnych ze względu na fakt iż w przeciągu ostatnich 10 lat ilość internautów używających przenośnych urządzeń przekroczyła 50% wszystkich internatów.

Wersja WCAG 2.1 jest w pełni kompatybilna wstecznie oznacza to że spełniając zasady wersji 2.1 spełniamy jednocześnie 2.0 oraz 1.0.

 Standard WCAG na stronie Urzędu Miasta Bieruń

Standard WCAG na stronie Urzędu Miasta Bieruń
Realizacja IntraCOM.pl

1 czerwca 2015 roku – opublikowane zostaje Rozporządzenie o Krajowych Ramach Interoperacyjności

W Dzienniku Ustaw 16 maja 2012 r. znalazło się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie KRI, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) ustanawiające Krajowe Ramy Interoperacyjności, stanowiące niezwykle istotny krok do zorganizowania rządowej infrastruktury informatycznej.
Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Równie ważną ustawą, kolejną wprowadzoną jest ta z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która reguluje WCAG 2.1

Co nowego wnosi wersja WCAG 2.1 czyli zasady tworzenia stron internetowych od 2019 roku!

Siedemnaście nowych zasad:

 • 5 dla pierwszego poziomu zgodności (A),
 • 7 dla drugiego poziomu (AA),
 • 5 trzeciego poziomu (AAA),

Najbardziej charakterystyczne punkty dotyczą responsywności stron internetowych, orientacji poziomej/pionowej. Inne wprowadzone zasady razem z wersją 2.1 to:

 • określenie odstępów w treści,
 • możliwości włączania lub wyłączania skrótów klawiszowych,
 • informowania o czasie i występowania sesji,
 • obowiązek zdefiniowania kodu błędów dla wszelkich niepożądanych akcji na stronie.

Zdecydowanie ważnym elementem, który został wprowadzony to Deklaracja Dostępności. Znajduje się w niej informacja na temat statusu dostępności strony internetowej, informacji odnośnie dostępności budynku danej jednostki czy daty ostatniej aktualizacji deklaracji - chcesz dowiedzieć się więcej? Poczytaj na stronie >WCAG 2.1 – DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Jakie strony muszą posiadać WCAG?

Według NIK (Najwyższej Izby Kontroli) od czerwca 2015 roku WSZYSTKIE urzędy administracji publicznej, podmioty realizujące zadania publiczne jak i inne jednostki dysponujące finansami publicznymi.

>

>WCAG na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Strona zweryfikowana przez fundację Widzialni.org
Realizacja IntraCOM.pl

Jak sprawdzić czy strona jest dostosowana do WCAG? Przeprowadź prosty audyt strony internetowej!

Wielu zastanawia się jak zweryfikować zgodność strony ze standardem WCAG 2.0 lub WCAG 2.1, jakie są zasady tworzenia stron internetowych zgodnych z poziomami w standardzie WCAG. Chcesz sprawdzić czy stworzony portal dla osób z niepełnosprawnościami jest rzeczywiście dostosowany?

WCAG Validator – sprawdź dostępność stron internetowych!

Najpopularniejsze, aczkolwiek nie idealne narzędzia, które umożliwiają przeprowadzenie szybkiego i doraźnego audytu strony online dostępne są pod adresami:

 1. WAVE Web Accessibility Tool - WCAG Validator
 2. Total Validator PRO

Potrzebujesz strony z WCAG 2.1?
Masz stronę jednak brak Ci standardu?
TWOI PRACOWNICY POTRZEBUJĄ SZKOLENIA WCAG?

Skontakuj się ze specjalistami IntraCOM.pl,
którzy odpowiedzą na wszelkie pytania oraz zaproponują rozwiązanie szyte na miarę
Twojej witryny internetowej.