Strona główna / Nasze usługi / Zasady współpracy

Zasady współpracy

Spotkanie

W trakcie pierwszego spotkania prezentujemy nasze możliwości oraz umawiamy się na BEZPŁATNE konsultacje. Ich celem jest poznanie specyfiki działalności Twojej firmy oraz przedstawienie naszym konsultantom zagadnień/problemów z zakresu komunikacji elektronicznej z potencjalnym Klientem.

Analiza

W trakcie spotkania zbieramy materiały graficzne do projektu wstępnego. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji i analizy potrzeb stworzymy dla Ciebie raport wraz z proponowanymi rozwiązaniami.

Oferta i projekt

Nasza oferta zazwyczaj, poparta jest projektem graficznym NOWEJ WITRYNY INTERNETOWEJ. Propozycję rozwiązań konstruujemy modularnie, co umożliwia samodzielne skomponowanie elementów funkcjonalnych przyszłego serwisu. W ofercie przedstawiamy także zalety i wady zastosowania poszczególnych rozwiązań B2B czy B2C.

Umowa

Kolejne kroki podejmujemy po podpisaniu umowy, która jasno precyzuje zasady współpracy oraz harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu.

Realizacja

Samodzielnie nadzorujesz wszystkie etapy realizacji poprzez bezpośredni wgląd do odpowiednio zabezpieczonego serwera testowego masz też możliwość zgłaszania uwag za pośrednictwem wdrożonego systemu InSerwis.

Internet to bardzo dynamiczne medium

podlegające ciągłej ewolucji, wymagające stałego monitorowania najnowszych trendów. Także w tym aspekcie wspomagamy naszych Klientów dostarczając im wiedzę oraz świadcząc usługi konsultingowe w zakresie rozwoju ich działalności.

grafika

Płatność

Płatność za wykonane prace następuje z reguły po odbiorze witryny internetowej, systemu B2B czy B2C oraz wdrożeniu InCMS.

Gwarancja

Dokładamy starań, aby wdrożony razem ze stroną WWW system InCMS odpowiadał za sprawne zarządzanie wszystkimi elementami strony WWW, dlatego nadzór autorski prowadzony jest jedynie w zakresie świadczenia GWARANCJI.

promocja

Po zakończeniu realizacji samego projektu przechodzimy do wcześniej zaplanowanych działań promocyjnych. W trakcie ich realizacji na bieżąco śledzimy wyniki cząstkowe i korygujemy prowadzone kampanie, tak aby jak najniższym kosztem osiągnąć założone rezultaty.