Strona główna / Nasze produkty / System e-Urząd / InFLOW - system obiegu zapytań

InFLOW - system obiegu zapytań

Czy wiesz ile zapytań e-mailowych pozostaje bez odpowiedzi?
Czy wiesz, że zapytanie przesłane na e-mail jest równie ważne jak pismo przesłane do urzędu?
Czy Twój urząd wie w jakiej postaci i co wychodzi jako odpowiedź elektroniczna?
Czas najwyższy na wdrożenie InFLOW - systemu obiegu zapytań!

System obiegu zapytań odpowiada za:

  • odbiór poprawnie uzupełnionego e-zapytania
  • rejestrację e-zapytania
  • potwierdzenie przekazania wg kompetencji wydziału (możliwość automatycznego rozpoznawania treści i kierowania do wydziałów)
  • nadzór nad terminowością odpowiedzi
  • przypomnienia o niezwłocznej odpowiedzi
  • informowanie kierownictwa o nieterminowych realizacjach zapytań
  • kontrolę zwrotną wychodzących odpowiedzi wraz z ewentualną korektą
  • zbieranie najczęściej powtarzających się pytań i odpowiedzi
  • generowanie statystyki terminowości oraz ilości e-zapytań

Czy wiesz, że ...

... w jednym z Urzędów system ma włączoną automatyczną funkcję generowania upomnienia jeżeli pracownik trzy razy w roku przekroczy ustalony termin odpowiedzi?

 Zaproś konsultantów IntraCOM.pl na prezentację systemu w Twoim Urzędzie. 

ZOBACZ INNE SYSTEMY E-URZĄD WDRAŻANE PRZEZ INTRACOM.PL

InFLOW

InFLOW - system, o którym właście czytasz

GMInstytucji

GMInstytucji - system gospodarki magazynowej, zamawiania i redystrybucji po wydziałach materiałów biurowych

InRES

InRES - system zarządzania rezerwacjami pomieszczeń konferencyjnych oraz niezbędnego sprzętu

InMEET

InMEET - system rezerwacji spotkań z doradcami lub dyrekcją

InternalS

InternalS - system zgłaszania oraz obsługi wewnętrznych zgłoszeń serwisowych w Urzędzie