Aktualności

  • Znaleziono 222 wiadomości.

  • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Sławnie zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, a Agencja Interaktywna IntraCOM.pl zapewniła Placówce nowoczesną stronę internetową. WPOW realizuje zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej i placówki socjalizacyjnej, łącząc dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne oraz socjalizacyjne skierowane na dziecko oraz jego rodzinę.

    Kategoria:
    Aktualności