Strona główna / IntraCOM.pl / Jesteśmy na bieżąco

Jesteśmy na bieżąco

Nieustannie śledzimy trendy i nowinki z obszaru IT, analizujemy i wyciągamy wnioski aby móc zaproponować optymalne rozwiązania.

Nasze strony internetowe opieramy o HTML 5, CSS 3 i RWD.

Strony internetowe w html 5 i css3

Witryny internetowe dla urzędów są zgodne z WCAG 2.0 i z pełnym zastosowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

Stosujemy nowoczesne i popularne rozwiązania, takie jak:

 • Strony internetowe zgodne z WCAG 2.0wersje responsywne (responsive design)
 • mega drop down menu
 • stick menu
 • hamburger menu
 • landing page
 • duże grafiki w tle
 • animacje wykonane za pomocą CSS3 oraz JavaScript
 • animacje reagujące na scroll myszy
 • prostotę elementów graficznych
 • grafikę 2D
 • grafiki svg
 • interaktywne mapy oparte na GoogleMaps i OpenStreet Map