Strona główna / IntraCOM.pl / RODO / Informacja dla respondentów

Informacja dla respondentów

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które nadesłały do spółki IntraCOM.pl Spółka Cywilna korespondencję papierową

IntraCOM.pl Spółka Cywilna  informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IntraCOM.pl Spółka Cywilna Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski z siedzibą 40-158 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przez Panią/Pana korespondencji papierowej lub przez formularz kontaktowy na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: załatwienie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez osobę, doręczanie jej korespondencji, a także obrona roszczeń.
  • celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej przez Panią/Pana, doręczanie Pani/Panu korespondencji, a także obrona roszczeń,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania,
    a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.