Strona główna / IntraCOM.pl / RODO / Informacja dla osób zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

Informacja dla osób zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

IntraCOM.pl Spółka Cywilna informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IntraCOM.pl Spółka Cywilna Grzegorz Lemantowicz, Artur Molski z siedzibą 40 – 159 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  • celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,
  • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
  • ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
  • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.